top of page

Cíle 2023

Poslední roky mi jasně ukázaly, že předvídat cokoliv, co se může stát na akciovém trhu, v ekonomice nebo kdekoliv jinde, je téměř nemožné a nemá cenu tím trávit příliš mnoho času.


Hned po vyhodnocení cílů roku 2022, tak přejdu k cílům pro rok 2023 a jak už to bývalo poslední roky, budu se soustředit na svůj pasivním příjem a znalosti. Jen to dokážu opravdu ovlivnit. Jestli trh bude klesat nebo růst a jak to bude s celkovou hodnotou portfolia to těžko říct…


1) Budoucí dividendový příjem: $6500

Je to trochu méně než v předchozích letech, stále jde ale o nárůst 20% proti současnosti. Záměrně si zde nechci dávat velký cíl, protože by mě to nutilo sahat po vyšších výnosech. Je to minimální hranice, kterou chci dosáhnout a když se povede více nebudu se vůbec zlobit, ale zároveň to nechci příliš uspěchat. Kdyby se dařilo, není problém si cíl zvednout jako jsem to udělal v roce 2021. A opět platí, že tento cíl vládne všem...


2) Počet analýz pro členy webu: 300 + aktualizace analýz

Stále si chci rozšiřovat znalosti o nových společnostech, zároveň ale chci aktualizovat současné analýzy, protože databáze je velka a je opravdu z čeho vybírat. U některých méně kvalitních společnost uvažuji o vyřazení z databáze nebo je přestanu aktualizovat.


3) Rozšíření vzdělávací sekce o další odvětví

V minulém roce jsem vytvořil vzdělávací sekci, kam jsem mimo blog postů přidat také větší analýzy odvětví nemovitostních fondů (REITs) nebo polovodičů. Chci se podívat ještě na další odvětví a porovnat si zde hlavní společnosti. Cíl: Minimálně 4 odvětví/prezentace přibudou do vzdělávací sekce.

Jako v minulých letech platí, že toto je pouze základ. Budu nadále pracovat na newsletteru, blog postech a přemýšlet o dalších vylepšeních. Také jsem si koupil čtečku a chci více číst, aktuálně mám rozečtenou knihu od zakladatelů Home Depot.

Tento rok mě čeká (opět) hodně práce a po rozvolnění opatření i daleko víc cestování, takže chci mít motivační cíle, ale zároveň nechci přestřelit. Raději se během roku zastavím a cíle si upravím. Chci se během cesty pořád bavit....


A jako motivaci tu mám citát od Muhammada Aliho:


„What keeps me going is goals.“

Volně přeloženo jako „Co mě žene dál jsou cíle."


Díky cílům Sněhová koule roste a efekt sněhové koule je čím dál větší, ale strategie a plán zůstávají stejné 😊

Pokud máte nápady na další věci ke zlepšení nebo budete chtít ostatní inspirovat svými cíli, napište na Discord nebo na email.


Hodně štěstí při plnění vašich cílů v roce 2023.

Comments


bottom of page